top of page

אז על מה אני עובדת עכשיו?

blundstones6.jpg

הנה טעימה מטקסט חדש בעבודה על [טפו טפו] ספר חדש. אולי זה פרק מתוכו, אולי זה סיפור , אולי זה יושמט בעריכה, אני עוד לא יודעת.

בינתיים זה הפוגה קלה בימי קורונה.

תהנו! 

ערכה את הסאונד והלחינה: נעמה רדלר

אייר את האיור: אדר אביעם

כרמיArtist Name
00:00 / 26:43
bottom of page