top of page
bricha front.jpg

בריכה כמעט אולימפית
כנרת זמורה ביתן
עורכת הספר: עלמה כהן ורדי
מאי 2016

"בריכה כמעט אולימפית" זהו רומן סיפורים. כל סיפור עומד בפני עצמו אבל כולם שזורים זה בזה. זהו סיפורם של אלישע בן דוד שמישהו טועה לחשוב שהוא המשיח, אסתי פסטי שלא מפסיקה לגבוה ומתאהבת עד כלות בגבי אל תיגע בי המאבטח, עמינדב יפה התואר המורה המסור בבית הספר על שם נשיא המדינה ועוד. כולם משונים מעט, חולמניים, כולם גרים ב"עירנו"- עיר ספר צפונית ומרוחקת שהחוף המסרטן שלה הורג את דריה.

 

הספר פורסם בהוצאת "כנרת זמורה ביתן" וזכה לביקורות נלהבות.

לינק לרכישה כאן.

bottom of page